Socialrådgiver

Professionel i sagsoprydning

Kommuner og socialrådgivere er ofte under et stort pres, både i forhold til sagsmængder, indhold samt evt. politisk pres.

Derfor tilbyder vi kompetente og produktive socialrådgivere, som fra første dag hurtigt skaber sig et overblik og løser problemerne i din kommune. Vi forpligter os til at udføre opgaverne til punkt og prikke, og er ikke færdige før der er styr på alle sager.

Familyview er i alt sin enkelthed et valg, der betaler sig i sidste ende.

§50 – Børnefaglig undersøgelse

§ 50.
Hvis det må antages, at et barn eller en ung trænger til særlig støtte, herunder på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, skal kommunalbestyrelsen undersøge barnets eller den unges forhold. Undersøgelsen, der betegnes som en børnefaglig undersøgelse, gennemføres så vidt muligt i samarbejde med forældremyndighedsindehaveren og den unge, der er fyldt 15 år. Undersøgelsen skal gennemføres så skånsomt, som forholdene tillader, og må ikke være mere omfattende, end formålet tilsiger.

Stk. 2.
Kommunalbestyrelsens undersøgelse, jf. stk. 1, skal anlægge en helhedsbetragtning, der medmindre konkrete forhold betyder, at et eller flere af nedenstående numre ikke er relevante i forhold til det pågældende barn eller den unge, skal omfatte barnets eller den unges.

  • Udvikling og adfærd,
  • Familieforhold,
  • Skoleforhold,
  • Sundhedsforhold,
  • Fritidsforhold og venskaber og
  • Andre relevante forhold.

Ytringsfrihed blandt kommunalt ansatte

Ytringsfrihed

Ytringsfrihed blandt kommunalt ansatte, og specifik i Esbjerg kommune hvor mange ” kloger sig” på hvordan man bedst muligt, kan lade offentligheden vide hvad der foregår bag de tykke kommunale vægge.

Nu skulle man tro at der er nogen blandt nye foredragsholdere og socialrådgiver, tænker at netop de har opfundet begrebet offentlighed i forvaltningen ( bregrebet kaldes pt whisleblower) .

Kære venner dette begreb har altid eksistereet og begrebet er slet ikke nyt. Det nye består i at nogle enkelte tænker, at her kan vi promovere os selv og skabe en indtæng ved at råbe rigtig højt om begrebet. Vi kan endda holde foredrag om begrebet, og oplyse os andre som er så uvidende – om dette begreb.

Det er ingen nyhed at kommunale ledere er kede af at socialrådgiverne går til offentligheden, uden deres vidende, dette er sket gennem utallige år og debatten er ofte blusset op, og neddysset igen.

Problemstillingen er blandt de ansatte socialrådgivere på det kommunale område.

Der er gennem de sidste 10 år sket en ensretning af de ansatte, og samtidig er de kommunalt ansatte socialrådgivere ikke kritiske eller selvtænkende i forhold til de forhold, som rent faktisk eksistere på det kommunale område.

Dengang vs. nu

Engang var en socialrådgiver, en socialrådgiver – hvilke inbefattede at man altid havde sin borger i centrum uanset hvad – nu har man sin leder i centrum uanset hvad.

Socialrådgivere nu om dage, er meget bange for at træde ved siden af de kommunale foreskrifter og hele området på det kommunale område bære desværre præg af at ” rebellen” er væk, og og den selvstændige socialrådgiver eksistere ikke længere.

Lovgivningen lægger op til at alle kan udføre opgaven, bare man er kommunal nok ( hvilket i dette tilfælde vil sige at man er kommunens mand/kvinde.

Den gamle socialrådgiver er afgået ved døden!

Hvorfor kontakte en privat praktiserende socialrådgiver ?

Privat praktiserende socialrådgiver, hvorfor det?

Ja det kan man godt tillade sig at spørge om, da det jo egentlig ikke burde være nødvendigt!

Det er naturligvis ikke alle de mennesker som er eller har været I kontakt med det kommunale system, som har behov for en privat socialrådgiver, og det er jo godt for det viser jo at det offentlige system ind I mellem fungere efter hensigten.

De andre som ikke oplevet et velfungerende system, og som ikke synes de modtager den hjælp de har behov for, kan have rigtig god gavn af at kontakte en privat praktiserende socialrådgiver.

Det kan eksempelvis være mennesker som gennem mange år, er smidt rundt I systemet for at deltage I diverse afklaringer, resourceforløb m.m.

Disse mennesker vil opleve en helt anden hjælp, end det kommunale system kan yde.

Jeg gennemgår sager grundigt

Det er ikke den enkelte privat praktiserende socialrådgiver, som er den besluttende myndighed og vi kan aldrig love, at kommunen laver deres beslutning om – MEN vi kan love at gennemgå den enkelte sag grundigt, og varetage at den eksisterende lovgivning overholdes – hvilket ofte ikke er tilfældet I det kommunale regi.

Derfor er det som det kommunale apparat ser ud I dag – en god ide at bruge en privat praktiserende socialrådgiver. Det koster godt nok lidt at benytte en privat – men disse penge skulle gerne være givet godt ud I den sidste ende.